Privacybeleid

PRIVACYBELEID

1. Werkingssfeer

In dit document wordt uitleg gegeven over de verzameling en het gebruik van persoonsgegevens in de context van de ACCU-CHEK® Academy die een webgebaseerde softwareservice met online functies verstrekt.

Naar ACCU-CHEK Academy wordt hierna gezamenlijk verwezen als het “Systeem”. Roche Diabetes Care kan dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wanneer er sprake is geweest van een update ziet u wanneer u inlogt een melding, bericht of pop-up van Roche Diabetes. Controleer af en toe op eventuele updates van het Systeem.

Roche Diabetes Care GmbH is de verwerkingsverantwoordelijke. Door het Systeem te gebruiken, stemt u er uitdrukkelijk mee in dat Roche Diabetes Care uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, openbaar maakt en bewaart zoals beschreven in dit privacybeleid.

2. Informatie die wij verzamelen

(a) Registratie- en accountinformatie Als medewerker van Roche, als beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg en als diabetesverpleegkundige heeft u alleen toegang tot het Systeem als u de voor het aanmaken van een gebruikersaccount noodzakelijke persoonsgegevens over uzelf verstrekt (bijv. naam en e-mailadres). Als u zich voor een account bij ons laat registreren, kiest u ervoor ons uw persoonsgegevens te verstrekken, die niet anoniem voor ons zijn. Als u een account registreert, een profiel aanmaakt of anderszins met ons Systeem werkt, kunt u persoonsgegevens verstrekken. Persoonsgegevens worden gekoppeld aan uw account/profiel wanneer u zich aanmeldt als geregistreerd gebruiker, en alleen geregistreerde gebruikers mogen het Systeem gebruiken. Roche Diabetes Care verzamelt en verwerkt persoonsgegevens alleen zoals door u is verzocht en ingevoerd tijdens het aanmeldproces voor het Systeem.

(b) Registratie voor patiënten en mantelzorgers. Als patiënt met diabetes (PmD) of als mantelzorger krijgt u toegang tot het Systeem door het serienummer van een Accu-Chek-apparaat in te voeren en een account aan te maken met een gebruikersnaam en wachtwoord. Er zijn geen persoonsgegevens nodig om een account aan te maken; er worden derhalve geen persoonsgegevens verstrekt aan Roche Diabetes Care.

(c) Mobiele informatie.We kunnen extra informatie van u verzamelen als u het Systeem opent vanaf een mobiel apparaat (bijv. het besturingssysteem van het apparaat en de identificatiecode van de mobiele applicatie).

(d) Technische gebruiksinformatie.Als u het Systeem bezoekt, verzamelen wij gebruiksinformatie op basis van systeemaanmeldingen door uw pc, mobiel of andere apparaten die ons vertelt hoe u het Systeem gebruikt.

(e) Trackingtechnologie Op deze website gebruiken we cookies. Een cookie is een uniek tekstbestandje dat een website naar uw browsersoftware stuurt. Cookies zorgen ervoor dat een website een webbrowser herkent, wat bijvoorbeeld nodig is om een automatisch inlog-mechanisme tot stand te brengen. We gebruiken cookies om gebruikersvoorkeuren en sessie-informatie te verzamelen. We kunnen cookies voor diverse doeleinden gebruiken, waaronder:

Operationeel noodzakelijk.We gebruiken cookies om sessie-informatie te bewaren voor de duur van een actieve gebruikerssessie. Sessiecookies zijn nodig om een veilige werking van het Systeem te waarborgen en om Systeemaanmeldingen van één enkele browser te onderscheiden. We hoeven geen toestemming van u te verkrijgen voor trackingtechnologieën die operationeel noodzakelijk zijn voor het Systeem.

Functionaliteit-gerelateerd.We kunnen cookies gebruiken om ons in staat te stellen uw land- en taalvoorkeuren aan te passen. We hoeven geen toestemming van u te verkrijgen voor trackingtechnologieën die operationeel noodzakelijk zijn voor het Systeem.

We verzamelen wachtwoordinformatie van u als u zich aanmeldt. Tijdens sommige bezoeken kunnen we softwaretools gebruiken om anonieme sessie-informatie te meten en te verzamelen, met inbegrip van paginaresponstijden, downloadfouten, de tijd die u op bepaalde pagina's doorbrengt en paginainteractie-informatie.

Ons doel is om alleen die informatie te verzamelen en te gebruiken waarvan we denken dat die nodig is voor onze rechtmatige zakelijke belangen, zodat we een beter inzicht krijgen in het gebruik van het Systeem. Als u niet wilt dat Roche Diabetes Care cookies in uw browser plaatst, kunt u uw browser zo instellen dat hij cookies weigert of een waarschuwing geeft als een website een cookie op uw browsersoftware probeert te plaatsen. Het weigeren van cookies kan ertoe leiden dat u het Systeem niet meer optimaal kunt gebruiken.

De online functionaliteit maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die wordt verstrekt door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt ook gebruik van zogenoemde cookies, d.w.z. kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst en die het onder andere mogelijk maken om de manier waarop u de online functionaliteit gebruikt, te analyseren. In de regel wordt de informatie die door cookies wordt gegenereerd overgedragen aan en opgeslagen op een server in de VS die wordt beheerd door Google. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de online functionaliteit te evalueren, rapporten met betrekking tot websiteactiviteiten te compileren en diensten aan ons te verstrekken met betrekking tot website- en internetgebruik. Deze rapporten en diensten worden gebruikt om constante verbeteringen in de door de online functionaliteit aangeboden voorzieningen aan te brengen.

U kunt de opslag van cookies voorkomen door de juiste instelling in uw browser te kiezen. Let er wel op dat u, als u dit doet, mogelijk niet alle functionaliteiten van de online functionaliteit volledig zult kunnen gebruiken. Om de verkrijging en verwerking van gegevens door Google met betrekking tot uw gebruik van de online functionaliteit (met inbegrip van uw IP-adres) en gegenereerd door cookies door Google te voorkomen, kunt u eenvoudigweg de volgende Google browser plug-in downloaden en installeren door op de volgende link te klikken: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Vergelijkbare plug-ins zijn verkrijgbaar bij andere providers afhankelijk van de specifieke browser die u gebruikt.

Gezien het debat met betrekking tot het gebruik van analysetools met volledige IP-adressen, gebruikt de online functionaliteit Google Analytics met de “anonymizeIp()”-functie, die ervoor zorgt dat IP-adressen alleen in afgekorte vorm worden verwerkt waardoor ze niet naar een specifieke gebruiker herleid kunnen worden. In landen die onderdeel uitmaken van de Europese Economische Ruimte zal Google uw IP-adres dan ook eerst afkorten voordat dit adres naar zijn server wordt doorgestuurd. Volledige IP-adressen zullen naar een Google-server in de VS worden gezonden waar ze slechts in uitzonderlijke gevallen afgekort zullen worden. Het tijdens gebruik van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere Google-gegevens.

(f) Ons Systeem gebruiken We gebruiken de verzamelde informatie om (i) te reageren op uw verzoeken; en (ii) klantenservice te verstrekken (bijv. om klachten, problemen met uw account/profiel of het Systeem op te lossen); en (iii) u informatie te verstrekken over uw accountactiviteit.

(g) Analyseren en samenvoegen van niet-persoonlijke informatie.We gebruiken samengevoegde informatie over onze gebruikers en niet-persoonlijke informatie om Systeem- en gebruikersgedrag te analyseren en overzichtsrapporten op te stellen. Zo kan Roche Diabetes Care persoonlijk identificeerbare gegevens verwijderen uit gegevens die u verstrekt en dergelijke gegevens gebruiken om anonieme, samengevoegde statistische informatie op te stellen die Roche Diabetes Care en aan Roche Diabetes Care gelieerde ondernemingen kan helpen om hun producten en diensten te verbeteren.

(h) Mobiele gegevens.Als u toegang krijgt tot het Systeem vanaf een mobiel apparaat, kunnen we de verzamelde gegevens gebruiken voor alle doelen die staan beschreven in dit privacybeleid. Wij bewaren informatie zo lang als dit nodig en relevant is voor onze bedrijfsvoering, behoudens een verzoek tot wissing van de gegevens.

(i) Eigendom van persoonsgegevens.U blijft altijd de eigenaar van uw persoonsgegevens in de context van het Systeem en uw persoonsgegevens staan onder uw beheer, zie clausule 5 hieronder.

(j) Beperkt gebruik. Roche Diabetes Care gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend om u de diensten te verlenen zoals overeengekomen in de algemene voorwaarden van ACCU-CHEK Academy. Uw persoonsgegevens zullen alleen voor andere doeleinden worden gebruikt na uw voorafgaande toestemming.

3. Bekendmaking

Op het Systeem verzamelde informatie kan worden gedeeld met:

(a) Het Roche Diabetes Care concern.We kunnen de informatie die wij over u verzamelen delen met het Roche Diabetes Care concern en zijn en onze gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, alsook met leveranciers, echter alleen in de mate dat dit nodig is om de dienst te verlenen of op uw uitdrukkelijk verzoek.

 (b) Rechts- en wetshandhavingsinstanties.Wetshandhavingsinstanties, overheidsinstanties of gemachtigde derden, in reactie op een geverifieerd verzoek met betrekking tot een strafrechtelijk onderzoek of vermeende illegale activiteit of elke andere activiteit die ons, u of een andere medewerker van Roche Diabetes Care kan blootstellen aan wettelijke aansprakelijkheid In dergelijke gevallen zullen wij alleen informatie openbaar maken die relevant en noodzakelijk is voor het onderzoek, zoals naam en eventuele andere informatie die relevant wordt geacht voor het onderzoek.

(c) Verandering van zeggenschap – Nieuwe eigenaren. Andere bedrijfsonderdelen, indien er een plan is te fuseren met of overgenomen te worden door dat bedrijfsonderdeel. Als een dergelijke samenvoeging plaatsvindt, zullen we alle redelijke inspanningen verrichten om te vragen dat het nieuw samengevoegde onderdeel zich houdt aan dit privacybeleid met betrekking tot uw persoonsgegevens. Als uw persoonsgegevens in strijd met dit beleid zullen worden gebruikt, zal u hier een voorafgaande kennisgeving van ontvangen.

4. Communicatie

Als medewerker van Roche, als beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg en als diabetesverpleegkundige kunt u de ontvangst van administratieve e-mails die als essentieel voor de werking van het Systeem, de gebruikersveiligheid of de gegevensprivacy worden beschouwd, niet uitschakelen.

5. Inzage, correctie, wissing en afscherming

Als u de online functionaliteit van het Systeem gebruikt, kunt u al uw persoonsgegevens die Roche Diabetes Care heeft opgeslagen, inzien. Tenzij anderszins overeengekomen met Roche Diabetes Care is het doel van de opslag en verwerking van persoonsgegevens door Roche Diabetes Care beperkt tot het verstrekken van de online functionaliteit van het Systeem krachtens de voorwaarden waarmee u heeft ingestemd toen u zich registreerde. U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde wissen door uw account te wissen.

Als u moeite heeft toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens, de doelstellingen van de verwerking door Roche Diabetes Care, de inzage door derden of wissing, kunt u de relevante informatie ook opvragen bij Roche Diabetes Care. Neem om dat te doen contact op met Roche Diabetes Care zoals hieronder beschreven.

Roche Diabetes Care zal uw persoonsgegevens wissen als de opslag ervan voor de hierboven genoemde doelstellingen niet langer nodig is. Als uw persoonsgegevens om fiscale of wettelijke redenen moeten worden opgeslagen, zullen deze worden afgeschermd en derhalve niet beschikbaar zijn voor verder productief gebruik.

6. Veiligheid

Roche Diabetes Care verwerkt uw persoonsgegevens in ISO27001-gecertificeerde datacentra in Duitsland en beschermt uw persoonsgegevens tegen ongeoorloofde toegang. Uw gegevens kunnen worden ingezien, met uw toestemming zoals uiteengezet in dit privacybeleid, door medewerkers van Roche Diabetes Care. We treffen alle redelijke technische, fysieke en administratieve veiligheidsmaatregelen voor de beveiliging van uw persoonsgegevens waaronder maatregelen met betrekking tot verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, bekendmaking of wijziging. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens kloppen en dat uw wachtwoord op een geheime, veilige plaats wordt bewaard en niet met anderen wordt gedeeld.

7. De privacy van kinderen

Het Systeem is uitsluitend bedoeld voor gebruik door personen die, minimaal, voldoen aan de leeftijdsbeperking die is gebaseerd op de nationale wet- en regelgeving (bijv. site is niet bedoeld voor kinderen onder de leeftijd van 13 jaar in de VS).

8. Neem contact met ons op

Roche Diabetes Care GmbH is de verwerkingsverantwoordelijke. Zie hieronder of bezoek de bedrijfsgegevens van deze website (http://www.roche.de/service/impressum.htm) voor alle relevante contactinformatie.

Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Straße 116
68305 Mannheim, Duitsland
Tel: +49 (0) 621 / 759- 0
www.accu-chek.com
e-mail: [email protected]
Statutaire zetel: Mannheim
Handelsregister: AG Mannheim HRB 720251
Algemeen directeur: Michael Wöhler
Voorzitter van de Raad van Bestuur: Dr. Severin Schwan
Regelgevende instantie: Regional Council Karlsruhe
Btw-nr. (ID): DE 297138554

 

Deze inhoud is niet beschikbaar op de smartphone. Gebruik een desktop of tablet PC om alle inhoud weer te geven.