Oikeudellinen lausunto

ACCU-CHEK® Academyn käyttöehdot

ACCU-CHEK Academy (”Järjestelmä”) on verkkopohjainen ohjelmistopalvelu, jossa on verkkotoimintoja (”Verkkotoiminto”), ja sinä tai henkilö, jonka puolesta käytät (”Käyttäjä”) Järjestelmää, ymmärrät, että olet oikeudellisesti sidottu Roche Diabetes Care GmbH:hon [katso rekisteröintitiedot napsauttamalla tästä] (”Roche”), kun käytät Järjestelmää seuraavien ehtojen ja lisenssin ("Käyttöehdot") mukaisesti. Järjestelmää ei ole tarkoitettu alaikäisten käyttöön ilman huoltajan suostumusta.

1 KÄYTTÖEHTOJEN SOVELTAMISALA

1.1 Käyttöehtojen soveltamisala on Järjestelmä, joka koostu Verkkotoiminnosta. Verkkotoiminto koostuu verkkosivupohjaisen palvelimen ylläpitämästä järjestelmästä, jota Käyttäjä käyttää internetin välityksellä.

1.2 Käyttäjä käyttää Verkkotoimintoa vain tieto- ja koulutustarkoituksiin sekä tietojen (esim. koulutusmateriaalit) hallinnointiin ja säilytykseen siinä laajuudessa, kuin on tarpeen Verkkotoiminnossa käyttöä ja säilytystä varten (”Käyttötarkoitus”).

1.3 Käyttäjä tekee yhteistyötä Rochen kanssa ja antaa kaiken Rochen pyytämän kohtuullisen avun ja auttaa Rochea estämään ja tunnistamaan kaiken sellaisen käytön tai pääsyn Järjestelmään, joka rikkoo Käyttöehtoja tai sovellettavia lakeja.

2 VERKKOTOIMINTO

2.1 Käyttäjän on käytettävä kolmannen osapuolen internet-palveluntarjoajan palveluita voidakseen käyttää Verkkotoimintoa.

2.2 Roche myöntää Käyttäjälle rajoitetun oikeuden käyttää Verkkotoimintoa ja sitoutuu toimittamaan Käyttäjälle rajoitettuja tietojen isännöintipalveluita ilman lisämaksua Käyttöehtojen mukaisesti. Rochella on oikeus lopettaa Verkkotoiminto koska tahansa.

3 VERKKOTOIMINNON TAKUUN RAJOITUKSET

3.1 Rochella ei ole velvollisuutta korjata mitään Järjestelmän tai Verkkotoiminnon toimintahäiriötä.

3.2 Järjestelmän sisältö on tarkoitettu vain opastamaan Käyttäjää kehittämään kattava käytäntö-, prosessi- ja toimenpideohje. Se on valinnainen lisätyökalu.

3.3 Roche ei esitä tai takaa, että käyttämällä Järjestelmässä olevia tietoja Käyttäjä noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja tai määräyksiä, eikä Järjestelmää ole tarkoitettu käytettäväksi niiden noudattamisen varmistamiseen.

4 TIETOSUOJA JA VERKKOTOIMINTO

4.1 Luomalla verkkotilin Verkkotoimintoa varten Roche siirtää internetin välityksellä ja säilyttää tietyt tiedot, mukaan lukien mahdollisesti henkilötiedot, joita Käyttäjä on antanut tilin luonnin aikana.

4.2 Kun Käyttäjä luo verkkotilin Verkkotoiminnolla, Käyttäjä luo salasanan. Käyttäjä on yksin vastuussa Käyttäjän salasanan ja kaikkien Käyttäjän salasanan alla tapahtuvien toimintojen salassapidosta. Käyttäjä voi vaihtaa Käyttäjän salasanan koska tahansa käyttämällä soveltuvaa verkkotoimintoa.

5 OMISTUSOIKEUDET

5.1 Roche ja sen lisensoijat omistavat kaikki oikeudet järjestelmään, mukaan lukien tekijänoikeus, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet näihin rajoittumatta. Roche pidättää kaikki oikeudet, joita tässä ei nimenomaisesti myönnetä, ja Käyttäjän oikeudet järjestelmään rajoittuvat Käyttöehtoihin. Käyttäjä ei saa poistaa mitään tuotetunnistetta, tavaramerkkiä, tekijänoikeutta, salassapitoilmoitusta, omistusoikeutta tai muita ilmoituksia, jotka sisältyvät Järjestelmään.

5.2 Käyttäjä ei saa: (i) siirtyä Järjestelmään tai käyttää sitä muuhun kuin Käyttötarkoitukseen ja/tai (ii) muokata, mukauttaa, kääntää, takaisinmallintaa, takaisinkääntää, purkaa tai muutoin uudelleenrakentaa tai etsiä mitään Järjestelmän lähdekoodia tai algoritmeja muutoin kuin on teknisesti tarpeen Käyttötarkoituksen turvaamiseksi Rochen kanssa konsultoinnin jälkeen tai muutoin pakottavan lainsäädännön sallimana.

6 VASTUUNRAJOITUS

6.1 Rochen vastuu rajoittuu tapahtuman syystä riippumatta Rochen, sen työntekijöiden tai alihankkijoiden aiheuttamiin, tahallisen laiminlyönnin, törkeän huolimattomuuden, tai olennaisen tehtävän tapauksessa pelkän huolimattomuuden seurauksena aiheutuneisiin vahinkoihin. Tehtävät katsotaan olennaisiksi, jos ne ovat välttämättömiä Käyttöehtojen toimeenpanoa varten niin, että Käyttäjä voi säännöllisesti odottaa asianmukaista seurantaa.

6.2 Jos Rochen katsotaan olevan vastuussa pelkän huolimattomuuden johdosta lausekkeen 6.1 mukaisesti, Rochen vastuu rajoittuu tyypillisiin vahinkoihin, jotka olivat kohtuullisesti ennakoitavissa Käyttöehtojen sopimisen aikaan tai viimeistään tehtävän laiminlyönnin aikaan.

6.3 Rochen vastuu vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tietyn takuun rikkomisesta tai vahingoista, jotka ovat tuotevastuulain mukaan korvattava, ja vahingoista, jotka ovat seurausta kuolemasta, vammasta tai haitasta terveydelle, säilyy muuttumattomana. Epäselvyyksien välttämiseksi Roche myöntää tällaisia erityisiä takuita vain kirjallisessa muodossa ja toimitusjohtajiensa allekirjoittamana.

7 PÄÄTTYMINEN

7.1 Roche voi päättää Käyttöehdot koska tahansa lopettamalla Järjestelmän tai Verkkotoiminnon tarjoamisen. Käyttäjä voi päättää tämän Sopimuksen koska tahansa sulkemalla tilin ollessaan kirjautuneena sisään.

7.2 Päättämisen myötä Roche poistaa, estää tai muuttaa peruuttamattomasti tunnistamattomiksi Käyttäjän tiedot sovellettavien lakien edellyttämällä tavalla. Käyttäjällä ei tämän jälkeen ole enää pääsyä näihin tietoihin.

8 MUUTA

8.1 Roche pidättää oikeuden Järjestelmän muuttamiseen.

8.2 Jos jokin Käyttöehtojen ehto on käyttökelvoton tai toimeenpanokelvoton jonkin sovellettavan lain mukaan, muut ehdot säilyvät voimassa. Ehto, joka on toimeenpanokelvoton tai joka sisältää puutteita, korvataan toimeenpanokelpoisella ja puutteettomalla ehdolla, kuten osapuolet olisivat kohtuullisesti sopineet, jos he olisivat olleet tietoisia puutteesta.

8.3 Käyttöehdot ovat Saksan lain alaisia; kansainvälisen tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehtyä YK:n yleissopimusta ei sovelleta.

Tämä sisältö ei ole saatavilla älypuhelimella. Käytä pöytäkonetta tai tablettia kaikkien sisältöjen katseluun.